OM OSS

Sedan 1986 har jakokem servat den nordiska industrin med, från början, processkemikalier.

Under åren har vi utvecklat vår verksamhet till att även omfatta maskiner och utrustningar till framförallt stålindustrin men även pappers- och cellulosa- industrin i norden.Vår verksamhet är belägen i tyresö, strax söder om stockholm där vi funnits allt sedan starten 1986. 1997 öppnades vårt kontor i finland.

Vår idé är att kunna erbjuda och förstå de maskiner och produkter som kommer i kontakt med den slutliga produkten detta gör att vi har en gedigen kunskapsnivå om de parametrar som influerar den färdiga produkten.

Från kemikalieinspektionen har vi ett agentmedgivande, vilket innebär att vi för våra kunders räkning deklarerar och betalar de avgifter som är förknipppade med våra processkemikalier ur hälso- och miljösynpunkt. agentmedgivandet måste förnyas varje år.