AKTUELLT

  • Nya leveransformer av svavel!

    15 oktober, 2015

    Från och med oktober 2015 kan vi förutom i storsäck även leverera svavel i 17 kilos plasthinkar med lock.

    Detta ger en större flexibilitet till våra kunder som ibland önskar en enklare hantering av svavlet än vad storsäckarna ger. Hinkarna är antingen runda eller rektangulära beroende på hur många kilo som ska få plats på en pall.

    Kontakta oss.